Aktualno

Čakalne dobe in prve proste termine pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev lahko preverite na tej povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Uradni list RS, 3/2018 z dne 12.1.2018

102. Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, stran 522.
Na podlagi petega odstavka 14.b člena, enajstega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 15.a člena, drugega in šestega odstavka 15.b člena ter drugega odstavka 15.č člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah

Naročite se

Za vse preiskave in preglede se je potrebno predhodno naročiti